Smart Climate Control  

เปลี่ยน เพื่อ สิ่งที่ดีกว่า

 ด้วยการที่เป็นลูกหลานเกษตรกรจึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ต้นทุนการผลิต และคุณภาพของผลผลิตเป็นปัจจัยสำคัญที่แปรผันตรงกับรายได้ของเกษตรกร  ซึ่งการควบคุมสถาพอากาศภายในโรงเรือนมีผลต่อต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพการผลิตโดยตรง จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบ  Smart Climate Control ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมปัจจัยการผลิตดังกล่าว

ระบบ  Smart Climate Control จะไปควบคุมการทำงานของพัดลมโดยการสั่งเปิดพัดลมทั้งหมด หรือเปิดบางตัว เมื่ออุณหภูมิภายในฟาร์มสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ พัดลมก็จะเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นไปจนอุณหภูมิเท่ากับค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นพัดลมก็จะทำงานด้วยความเร็วคงที่ หรือลดความเร็วมอเตอร์ลงมาที่รอบเดินเบาเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาตามที่ตั้งค่าไว้สำหรับการระบายอากาศ จึงทำให้ประหยัดพลังงาน และเป็นการใช้งานพัดลมอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกเหนือจากการควบคุมพัดลมแล้วยังสามารถนำไปควบคุมมอเตอร์ต่างๆ สำหรับฟาร์ม หรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงานได้อีกด้วย เช่น ปั๊มซับเมอร์สสำหรับสูบน้ำบาดาล มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาดใหญ่ในระบบประปา หรือมอเตอร์ควบคุมระบบสายพานลำเลียง เป็นต้น

Odoo image and text block

        ควบคุมการทำงานด้วยจอสัมผัส (HMI : Human Machine Interface)และเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารเรียกใช้งานผ่าน smart phone หรือ tablet ในกรณีที่มีการใช้อินเตอร์เน็ทในฟาร์ม รองรับการขยายจำนวนพัดลมได้ไม่จำกัด การออกแบบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจากทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

       ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สามารถ   ประหยัดพลังงานไฟฟ้า  ในระบบควบคุมสภาพอากาศโรงเรือแบบปิด  กว่าร้อยละ 40  ช่วยประหยัดไฟฟ้ากับปั๊มน้ำได้ร้อยละ 30 และระบบนี้ยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานมอเตอร์ได้เป็น 2 เท่า  นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ทั้งลูกปืนมอเตอร์และสายพานลงได้เท่ากับลดต้นทุนส่วนนี้ไปได้อีก นอกจากการประหยัดพลังงานแล้ว การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ทำให้หมู/ไก่ โตเร็ว น้ำหนักได้มาตรฐาน รับกำไรสูงขึ้นเพราะต้นทุนต่ำลง 

       เรามีปรัชญาการทำงาน คือ  “เราจะนำนวตกรรมมาช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกร”  จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับท่าน

Our References

 
อรรถรสหม้อไฟ 
ERP Customer บริษัท แพรวมาลิน จำกัด

Your success is our success

"ความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเรา"

เราจะเป็นคู่คิด ร่วมผลักดันการใช้งานระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Online ERP Solutions

Odoo Online ERP Solutions

ที่ผ่านมา ข้อมูลในบริษัทขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล ขาดการประสานร่วมกันระหว่างแผนก เรียกว่าต่างคนต่างทำงาน ก็เลยขาดความรวดเร็วในเวลาที่จะนำไปใช้งาน เป็นเหตุที่ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมได้แบบ real time จะตัดสินใจอะไรในภาพรวมแทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะข้อมูลแต่ละส่วนของบริษัทไม่เชื่อมถึงกันให้มองเห็นในภาพกว้างๆ ได้

จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบ ERP ซึ่งเป็นสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม โดยการประสานกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดประสานลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เกิดการแลกเปลี่ยนและมีความเป็นเอกภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ

บริการของเรา

Our services

ออกแบบและพัฒนาระบบ ERP

ให้บริการออกแบบ พัฒนาระบบ ERP ปรับปรุงระบบงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน หรือสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ ERP กว่า 10 ปี

ให้คำปรึกษาระบบ ERP

ให้คำปรึกษาธุรกิจที่ต้องการนำระบบ ERP มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ไปจนถึงการนำระบบงานไปใช้จริง

โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์

ให้บริการระบบ ERP แบบ Online Cloud Computing และ Offline รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์อ่านข้อมูลหรือควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ลดกระบวนการทำงาน เช่น เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่องพิมพ์สลิป เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด การควบคุม Hardware ด้วย PLC SCADA ตลอดจนอุปกรณ์ IOT


Odoo image and text block

กุลพัฒน์ สหคลินิกส์ CMIVF
                             "ERP Odoo Open source"

     ระบบบริหารจัดการเวชระเบียนแบบครบวงจร อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ถ่ายรูป
เก็บข้อมูลประวัติคนไข้ การนัดตรวจ การบันทึกผลการตรวจ บันทึกหัตการ คำนวนค่า
ใช้จ่าย การรับชำระ และติดตามค่าใช้จ่ายค้างชำระที่มีการวางชำระเงินก่อนรับบริการ
การสืบค้นประวัตคนไข้ที่ใช้งานง่าย การสร้างรายงานข้อมูล หรือกราฟ ที่สามารถสร้าง
ออกแบบ หรือจัดการมุมมองตามความต้องการในลักษณะ BI รวมไปถึง Dashboard
กระดานส่วนตัวที่สามารถสรุปข้อมูลสำคัญไว้สำหรับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างง่ายได้ และมีประสิทธิภาพ

  

Odoo - Sample 1 for three columns

: Odoo กับเครื่องอ่านบัตรฯ และปริ้น Sticker

 

Odoo - Sample 2 for three columns

: กราฟเปรียบเทียบ Case

 

Odoo - Sample 3 for three columns


: กระดานแจ้งคิวนัดตรวจสำหรับคุณหมอและพยาบาล

Odoo - Sample 1 for three columns

: ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจ

 

Odoo - Sample 2 for three columns

: Client - Server ภายในคลินิกส์

 

Odoo - Sample 3 for three columns

: Custom Form สำหรับคลินิกส์โดยเฉพาะ


Odoo image and text block

แสนคำเทอร์เรส 
                 "ระบบร้านอาหาร POS2GO Restaurant"

     ออกแบบระบบการจัดการร้านอาหารให้เป็นเรื่องง่าย รองรับการขยายระบบไปยังส่วนงานต่างๆ ในระดับระบบวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Odoo ERP)  ตั้งแต่ระบบระดับปฏิบัติการ จนไปถึงระดับการบริหารจัดการเชิงลึก และได้อย่างได้ง่ายดาย ตั้งแต่การรับสั่งออเดอร์ พิมพ์ไปยังบาร์น้ำบาร์ครัว ออกบิลใบเสร็จใบกำกับภาษี การลงบิลเชื่อ เก็บรับชำระเงินในรูปแบบต่างๆ ปิดสิ้นวัน ออกรายงาน การวางแผนจัดหาวัตถุดิบ การจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารกับคู่ค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนใช้วัตถุดิบ ฯลฯ จนไปถึงการบันทึกบัญชี เรียกได้ว่า เป็น POS ที่สามารถรองรับการขยายระบบและต่อยอดในเชิงลึกได้ตามต้องการ แสนคำได้วางรากฐานของระบบ POS Restaurant ที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นและสามารถรองรับการขยายตัวระบบได้ในอนาคต

Odoo - Sample 1 for three columns

: POS Station ทำงานร่วมกับ iPad Mini

 

Odoo - Sample 2 for three columns

: หน้าจอบริการบน POS Station

 

Odoo - Sample 3 for three columns

: Learning by doing

Odoo - Sample 1 for three columns

: รองรับ Discount และ Service Charge เฉพาะกลุ่ม โดยไม่ผูกติดตัวสินค้า คำนวนอัตโนมัติ และ Function อื่นๆ ที่สามารถปรับปรุงได้

 

Odoo - Sample 2 for three columns


: ลงบิลเชื่อสำหรับลูกค้าห้างร้านบริษัทฯ ณ POS และแจ้งหนี้ไปยังระบบบัญชีการเงินเพื่อรวบรวมติดตามหนี้และรับชำระในระบบหลัก

 

Odoo - Sample 3 for three columns: ออกใบเสร็จ/ใบกำกับฯ หรือใบแจ้งหนี้ได้จากระบบหลัก


 
 

ระบบ POS สำหรับธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจทั่วไป
ที่มาพร้อมในตัว Odoo ERP

      ระบบ ERP Cloud ที่มีระบบ POS ในตัว ที่ไม่ว่าคุณ จะมีหน้าร้านหรือจุดขายที่ใดบนโลกก็สามารถเข้าถึงข้อมูลกลางและบริหารจัดการงานขายหน้าร้านได้ทันที่ ไม่ว่าจะตั้งหน้าร้าน event หรือเปิดสาขาใหม่ โดยสามารถจัดการเพิ่มหน้าร้าน เพิ่มคลังหน้าร้าน การโอนย้ายสินค้าเข้าสู่คลังหน้าร้านที่ตั้งใหม่ และเริ่มงานขายได้ทันที โดยมี Function งานโมดูลอื่นๆรองรับอีกมากมายใน ERP Odoo เริ่มด้วยคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือมือถือแค่เพียงเครื่องเดียว ก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ได้ เช่นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่องชั่งน้ำหนัก


จัดการธุรกิจได้จากทุกที่ Online ERP

everyone everywhere anytime

Online ERP Solutions

Online ERP รองรับการใช้งาน ผ่าน Mobile Devices

Contact us »