Smart Climate Control

ระบบควบคุมสภาพอากาศอัจฉริยะสําหรับฟาร์มปศุสัตว์แบบปิด

Odoo image and text block

"เปลี่ยน เพื่อ สิ่งที่ดีกว่า"

Smart Climate Control ระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติสําหรับโรงเรือนแบบปิด
สามารถ ลดการใช้พลังงานได้กว่า 40% และ เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง (FCR)


About Us

เกี่ยวกับเรา

 จากประสบการณ์และความชำนาญในการวางระบบ ERP ให้กับหลากหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจด้านการเกษตร เราจึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ต้นทุนการผลิต และคุณภาพของผลผลิตเป็นปัจจัยสำคัญที่แปรผันตรงกับรายได้ของเกษตรกร เราจึงมีแนวคิดในการควบคุมสภาพอากาศภายในโรงเรือน และพัฒนาระบบ "Smart Climate Control" ขึนมา โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาควบคุมปัจจัยการผลิตดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพการผลิตโดยตรง 

“เราจะนำนวัตกรรมมาช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกร” 

ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่เราจะให้กับลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าเราจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ


หลักกการทำงานของระบบ

โดยระบบ Smart Climate Control จะไปควบคุมการทํางานของพัดลมผ่านอินเวอร์เตอร์ 
โดยการสั่งเปิดพัดลมท้ังหมดหรือเปิดบางตัว เมื่ออุณหภูมิภายในฟาร์มสูงกว่าที่ตั้งไว้
พัดลมก็จะเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นไปจนถึงอุณหภูมิเท่ากับค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นพัดลมจะค่อยๆทํางานด้วยความเร็วคงที่ หรือลดความเร็วมอร์เตอร์ลงมาที่รอบเดินเบา เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาตามที่ตั้งค่าไว้สําหรับการระบายอากาศจึงทําให้ประหยัดพลังงานและเป็นการใช้งานพัดลมอย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงทั้งลูกปืนมอเตอร์และสายพานลงได้เท่ากับลดต้นทุนส่วนนี้ไปได้อีก นอกจากเรื่องการประหยัดพลังงานแล้ว การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ทำให้หมู/ไก่ โตเร็ว น้ำหนักได้มาตรฐาน รับกำไรสูงขึ้นเพราะต้นทุนต่ำลง

 
 

ทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้ระบบ Smart Climate Control

1. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการหมุนของพัดลมระบายอากาศเพื่อให้อุณหภูมิคงที่ ประสิทธิภาพสูงสุด และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

2. ใช้งานง่ายผ่านจอสัมผัส มีหน้าจอการใช้งานที่สวยงาม

3. ปรับตั้งค่าอุณหภูมิ ความชื้น ในการเลี้ยงแต่ละช่วงการเลี้ยงได้อย่างละเอียด

4. ตั้งค่าการเร่งพัดลมเพื่อระบายก๊าซในโรงเรือนตามช่วงเวลาอย่างละเอียดเป็นวินาที

5. บันทึกอุณหภูมิความชื้นย้อนหลังรายนาที สามาถส่งออกข้อมูลในรูปของ txt ไฟล์ เพื่อนำไปเชื่อม ต่อกับระบบงานอื่น
    หรือนำมาวางแผนการผลิตในรอบต่อๆไป

6. สามารถควบคุมไฟส่องสว่างโดยการตั้งเวลา

7. ตั้งค่าการทำงานของ ไฟกก/ฮีทเตอร์ แบบอัตโนมัติ 

8. มีระบบแจ้งเตือนการทำงานผิดปกติของพัดลม

9. มีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อไฟดับ

10. โหมดบายพาสการทำงานกรณีระบบมีปัญหา

11. ควบคุมระยะไกลผ่าน Mobile หรือ Tablet

◆ ทำความรู้จักฟีเจอร์พิเศษที่น่าสนใจของระบบ Smart Climate Control

Application on Cloud คืออะไร? 

คือ ซอฟต์แวร์ (Software) รูปแบบออนไลน์ที่ทำงานอยู่บนอินเตอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในยุคนี้  ตั้งแต่ช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น เพราะคุณสามารถที่จะทำงานจากที่ไหนก็ได้ แค่เพียงมีอุปกรณ์ไอที หรือ สมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถเปิดไฟล์เอกสารต่าง ๆ แก้ไขและอัพเดตข้อมูลกลับได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การทำงานสะดวก ง่ายและทำได้ทุกที่ไม่จำกัดเวลา


บริการ Application on Cloud ดีต่อฟาร์มอย่างไร?

● รับรู้สถานะทั้งหมดของตู้

● สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการเฝ้าระวังที่สนใจ นอกเหนือจากค่าเริ่มต้นได้

    เช่น ค่าอุณหภูมิ, ค่าความชื้น, ไฟฟ้า, ความเร็วรอบพัดลม, overload trip, ค่า magnetic, อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น 

● สามารถเรียกใช้งาน และตั้งค่าการใช้งานผ่านเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์ แทบเล็ท และสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องเข้าไปที่โรงเรือน

● มี Dashboard หรือ หน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลทั้งหมด ทำให้เห็นภาพรวมของโรงเรือนได้ในหน้าเดียว

    - แสดงผลและภาพรวมข้อมูลของโรงเรือนทั้งหมด 

    - แสดงผลสถานะของโรงเรือน โดยแบ่งตามสีสถานะ เพื่อง่าย และสะดวกต่อการตรวจสอบ

● ลดปัญหาการสูญเสียข้อมูลจากการชำรุดของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะเราสามารถเก็บงานบน Cloud Storage ได้อีกด้วยทำให้เข้าถึงข้อมูล ได้ทุกแห่งหน, ทุกเวลา แค่มีอินเตอร์เน็ต

● กล้องวงจรปิดดูภาพรวมภายใน/นอก โรงเรือนได้


ตัวอย่าง Application on Cloud ภาพรวมที่แสดงข้อมูลโดยละเอียด


อะไรที่ทำให้เราแตกต่าง

ระบบควบคุมแบบเก่า

 1. ควบคุมด้วย Micro-controller
 2. วัสดุอุปกรณ์
 3. ► ควบคุมด้วย Microcontroller และปุ่มกดตั้งค่า
 4. ระบบการทำงาน
 5.  เปิดปิดพัดลมเป็นตัว ตามช่วงเวลา และการตั้งค่าอุณหภูมิ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในจังหวะสตาร์ทพัดลม และการใช้พลังงานส่วนเกินเนื่องจากการหมุนเต็มกำลังของพัดลม  
 6.  อุณหภูมิไม่คงที่ ในระหว่างการเปิดปิดพัดลมแต่ละตัว
 7.  กินไฟ 100%
 8. ฟังก์ชั่นการใช้งาน
 9.  ไม่รองรับการควบคุมระยะไกล ควบคุมที่หน้าตู้
 10.  ไม่สามารถใช้งานผ่าน Mobile Tablet
 11. ► สามารถตั้งเวลาควบคุมแสงสว่าง
 12. ► สามารถตั้งเวลาควบคุม Heater
 13. ► มีสัญญาณเตือนไฟดับ
 14.  ไม่สามารถเก็บข้อมูลการเลี้ยง
 15.  ไม่มีระบบแจ้งแตือนพัดลมทำงานไม่ปกติ
 16.  ไม่สามารถตั้งค่าการ boost พัดลมเพื่อระบายแก๊

ระบบ Smart Climate Control

 • ควบคุมด้วยระบบ Inverter
 • วัสดุอุปกรณ์
 •  ควบคุมด้วยระบบ HMI Touch Screen และ PLC
 • ระบบการทำงาน
 •  ควบคุมพัดลมด้วย inverter ระบบจะค่อยๆ เร่งความเร็วพัดลมทุกตัว หรือบางตัวเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ได้ระดับตามที่ตั้งค่าไว้ จากนั้นจะปรับความเร็วพัดลมให้เหมาะสม
 •  อุณหภูมิคงที่ ลดการกินกระแสไฟระหว่างสตาร์ท
 •  กินไฟ 60% หรือน้อยกว่า
 • ฟังก์ชั่นการใช้งาน
 •  รองรับการควบคุมระยะไกล
 •  สามารถใช้งานผ่าน Mobile Tablet
 • ► สามารถตั้งเวลาควบคุมแสงสว่าง
 • ► สามารถตั้งเวลาควบคุม Heater
 • ► มีสัญญาณเตือนไฟดับ
 •  สามารถเก็บข้อมูลการเลี้ยงบน SD Card
 •  มีระบบแจ้งแตือนพัดลมทำงานไม่ปกติ
 •  สามารถตั้งค่าการ boost พัดลมเป็นช่วง ละเอียดระดับวินาที เพื่อระบายแก๊ส

 PLC LS by LG Inverter Yaskawa Electric
Mochuan Driver
Energy Saving
 


ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราช่วยดูแล

 

"หลังจากติดตั้งสามารถลดค่าไฟต่อเดือนได้กว่าครึ่งจาก 21,000 บาท เหลือ 6,200 บาทเท่านั้น เท่ากับมีเงินเหลือเดือนละหมื่นกว่าบาท (FCR 2.45)"

คุณปกรณ์ แก้วทอง ฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างประจำปี 2559 กิจการผลิตสุกร ภาคอิสานตอนล่าง

"ฟาร์มไก่เนื้อขนาด 20,000 ตัว ใช้ไฟเพียง 1,507 หน่วย คิดเป็นเงินไม่ถึงหมื่น!! เฉลี่ยเพียงตัวละ 40 สตางค์ กำไรเพิ่มหมื่นกว่าบาทต่อรุ่น (FCR 1.48)"

คุณกิตติกร ศรีคำเบ้า
เกษตรประกอบกิจการฟาร์มไก่เนื้อ
CPF อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

โลโก้
โลโก้
โลโก้

Our Customers 

รายชื่อลูกค้าฟาร์มที่ติดตั้งระบบกับเรา


                               ประสบการณ์จริงจากลูกค้าของเรา

Odoo image and text block 
Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block


Odoo image and text block 
Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block


Odoo image and text block 
Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block                               รางวัลที่ได้รับ

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Startup Thailand Pitching Challenge 2018 

   Odoo image and text block 
   Odoo image and text block
   Odoo image and text block
   Odoo image and text block


                                รางวัลเหรียญเงินด้านนวัตกรรมการเกษตร จากงาน ITEX 2018 ณประเทศมาเลเซีย

   Silver medal ITEX2018
   Silver medal ITEX2018
   Silver medal ITEX2018
   Silver medal ITEX2018

                               รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง NSP Innovation Awards 2018

   NSP Innovation 2018
   NSP Innovation 2018
   NSP Innovation 2018
   NSP Innovation 2018

   Tel. 093-297-1426

   มีบริการสินเชื่อสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ค่าไฟไม่ลด ยินดีคืนเงิน

     

   สนับสนุนโดย

   Supported by

   NSP Innovation 2018
   NSP Innovation 2018
   NSP Innovation 2018
   NSP Innovation 2018